Grafika BIP

Środki trwałe

Majątek jednostki ZSP Skrbeńsko ( wg. wartości brutto ) na dzień 31

grudnia 2020r. wyniósł:

- środki trwałe 1 248 260,45 zł

- pozostałe środki trwałe 282 618,51 zł

- wartości niematerialne i prawne 7 115,00 zł

- zbiory biblioteczne 65 667,29 zł

Majątek jednostki:
stan środków trwałych: 1 248 260,45 zł.
Pozostałe środki trwałe
Szkoła Podstawowa:  261 887,70 zł.
Przedszkole Publiczne: 27 845,77 zł.
 

Wartość środka trwałego z uwzględnieniem poszczególnych działów. Nazwa środka trwałego Wartość brutto

1. Budynek szkolny 248 372,40zł

2. Obiekty inż. lądowej i wodnej 73 462,90zł

3. Kotły i maszyny energetyczne 13 499,99zł

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 41 364,32 zł

5. Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie 7 722,80zł

6. Programy komputerowe 2 810,68zł

Kategoria: powiązane pliki [9]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktywa obrotowe 627.68KB pobierz Plik: Aktywa obrotowe
pdf Dochody uzyskiwane z tytułu zagospodarowania nieruchomościami 520.42KB pobierz Plik: Dochody uzyskiwane z tytułu zagospodarowania nieruchomościami
pdf Rzeczowe aktywa trwałe i zmiany wartości środków trwałych 1.41MB pobierz Plik: Rzeczowe aktywa trwałe i zmiany wartości środków trwałych
pdf Wartości niematerialne i prawne 457.32KB pobierz Plik: Wartości niematerialne i prawne
pdf Wartość należności długotrwałych 637.53KB pobierz Plik: Wartość należności długotrwałych
pdf Wartości niematerialne i prawne 457.32KB pobierz Plik: Wartości niematerialne i prawne
pdf Przedszkole wartość środków trwałych za rok 2013 97.41KB pobierz Plik: Przedszkole wartość środków trwałych za rok 2013
pdf Szkoła Podstawowa wartość środków trwałych za rok 2013 144.75KB pobierz Plik: Szkoła Podstawowa wartość środków trwałych za rok 2013
pdf Rzeczowe aktywa trwałe pozostające do dyspozycji ZSP Skrbeńsko 545.01KB pobierz Plik: Rzeczowe aktywa trwałe pozostające do dyspozycji ZSP Skrbeńsko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:28
Aktualizacja publikacji
Kozieł Janusz 2021-05-13 17:18
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
11
do góry