Grafika BIP

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku  w roku 2012/2013  
 nazwa organu kontrolującego:

1.PSSE Wodzisław Śl.

2.PSSE

3.Kuratorium Oświaty

4.Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej oraz Podinspektor do spraw realizacji projektu

5. ZUS

6 i 7 . PSSE

 rodzaj przeglądu/kontroli:

1.wizytacja z oceną programu „ Czyste powietrze wokół nas „

2.spełnianie wymogów higienicznych w placówce

3. kontrola planowa „ Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego”

4. kontrola projektu „ Uczę się i rozwijam „

5. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

6.spełnianie wymagań higienicznych

7.kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności

 data kontroli:

1.17.07.2012

2.17.07.2012

3.3.12.2012

4. 28.02.2013

5.7.03.2013

6.23.05.2013

7.27.05.2013

 zalecenia:

 1. Brak
 2. Brak
 3. Brak
 4. Brak
 5. Brak

 Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku  w roku 2013/2014

31.01.2014r. PSSE Wodzisław Śl. Wizytacja : ocena realizacji interwencji programowej „ Czyste powietrze wokół nas „ - brak zaleceń

04.02.2014r. Kuratorium : ocena pracy dyrektora- zebranie informacji

05.03.2014r. Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej gminy Godów: ocena pracy dyrektora - protokół

18 i 19.03.2014r. Kuratorium: ocena stopnia przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich - brak zaleceń

06.05.2014r. PSSE Wodzisław Śl. Kontrola sanitarna: w ramach urzędowej kontroli żywności - brak zaleceń


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku  w roku 2014/2015

17.10.2014 r. - kontrola spełnienia wymagań sanitarnych PSSE Wodzisław Śl.

kontrola KO oddział w Rybniku 

kontrola projektu " Uczę się i rozwijam "

kontrola ZUS 


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku  w roku 2016/2017

Kontrole:

 • 05.10.2015 PSSE Wodzisław Śl : kontrola spełnienia wymogów sanitarnych w placówce
 • 14.12.2015 PSSE Wodzisław Śl : kontrola żywności
 • 20.04.2016 PSSE Wodzisław Śl : ocena realizacji interwencji programowej „ czyste powietrze wokół nas „
 • 25.04.2016, 08.09.2016  PSSE Wodzisław Śl : kontrola żywności
 • 21.09.2016 PSSE Wodzisław Śl : kontrola spełnienia wymogów sanitarnych
 • 07-10.11.2016 Kuratorium Oświaty : ewaluacja zewnętrzna problemowa. Raport dostępny na stronie systemu ewaluacji oświaty

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx KONTROLA PSSE 12.83KB pobierz Plik: KONTROLA PSSE
docx PROGRAM KONTROLI 13.07KB pobierz Plik: PROGRAM KONTROLI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:28
Aktualizacja publikacji
Kozieł Janusz 2020-10-02 21:33
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
16
do góry