Poznane liczby i litery

LITERA: O, A, M, E, I, K, T, N, D, L, Y, R, S, B, W, G, P, Z, U, C, Ł, F

LICZBY: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Figury geometryczne: kwadrat, trójkąt, prostokąt, koło

Znaki: =, <, >

Działania z wykorzystaniem znaków: +, - , =

Pory roku, dni tygodnia, miesiące

Cechy charakterystyczne dla każdej pory roku

do góry