Ramowy rozkład dnia

WIOSENNO-LETNI

 • 7:00 - 8:15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ DZIECI W KĄCIKACH TEMATYCZNYCH I PRZY STOLIKACH, PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI I INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULACYJNO-KOMPENSACYJNYM I WYCHOWAWCZYM, PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM, GRY DYDAKTYCZNE, PRACE PORZĄDKOWE, GRY I ZABAWY RELAKSACYJNE, LOGOPEDYCZNE, KINEZJOLOGICZNE, INTEGRACYJNE, ZABAWY RUCHOWE I ZE SPIEWEM
 • 8:15 - 8:45 PRZYGOTOWANIE DO SNIADANIA, ZABIEGI HIGIENICZNE
 • 8:45 - 9:05 SNIADANIE, ZABIEGI HIGIENICZNE
 • 9:05 - 9:15 PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
 • 9:15 - 10:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
 • 10:30 - 12:00 ZABAWY I GRY SPORTOWE ORAZ ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE POSTAWĘ DZIECI, ZABAWY SWOBODNE I ZORGANIZOWANE NA PLACU ZABAW, SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY I GRY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI
 • 12:00 - 12:30 CZYNNOCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD, ZWRACANIE UWAGI NA KULTURALNE ZJADANIE POSIŁKU
 • 12:30 - 12:45 CZYNNOCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE PO SKONCZENIU OBIADU
 • 12:45 - 13:00 KWADRANS NA BAJKĘ
 • 13:00 - 14:00 ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOCI Z ZAJĘĆ, ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY TEMATYCZNE, ZABAWY W TERENIE
 • 14:00 - 14:15 CZYNNOCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE
 • 14:15 - 14:30 PODWIECZOREK
 • 14:30 - 16:00 ZABAWY I GRY DYDAKTYCZNE, STOLIKOWE, ĆWICZENIA GRAMATYCZNE, SŁOWNIKOWE, RELAKSACYJNE, ARTYKULACYJNE, ODDECHOWE, ZABAWY PLASTYCZNE, RYTMICZNE, PLĄSY, TAŃCE, PRACA WYRÓWNAWCZA, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI, KONTAKTY INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI I RODZICAMI
do góry