Projekty i akcje

1. PROGRAM: "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

2. AKCJA PRZEDSZKOLNA: "BLIŻEJ PIESKA"

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” - to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo - a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

3. AKCJA PRZEDSZKOLNA: WRZUĆ MIEDZIAKA DLA WCZEŚNIAKA

CEL AKCJI:

Celem akcji jest zebranie funduszy na realizację programu „Wcześniak na starcie”, którego głównym celem jest wczesna diagnoza i wczesne wsparcie rodziców oraz dzieci przedwcześnie urodzonych.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI I TERMINY

 1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5zł) w przedszkolach w całej Polsce w okresie od 1 do 31 października 2018 r.
 2. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym.
 3. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji.
 4. Organizator zbiórki 17 listopada 2018 r. poda ostateczny i dokładny wynik akcji podczas finału, który odbędzie się w Cieszynie, oraz na stronie internetowej www.fundacjask.pl

ROZLICZENIE AKCJI I POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

 1. Wszystkie Przedszkola, które wezmą udział w akcji, otrzymają CERTYFIKAT „PRZEDSZKOLAKI O ZŁOTYCH SERCACH”
 2. Na stronie organizacji zostaną zamieszczone sprawozdania z efektów akcji oraz wydatkowaniu zebranej kwoty.
 3. Grupa przedszkolna, która zbierze największą kwotę otrzyma nagrodę główną.

4. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKCYJNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
 • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
 • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Jacek Lipiński - Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,
 • Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,
 • Wydawnictwo Edukacyjne MAC,
 • Telewizja Łódzka,
 • Telewizja Aleksandrowski Kurier,
 • Zespół ludowy Rokiczanka.

5. OGÓLNOPOLSKA AKCJA "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

do góry