Grafika BIP

Zakończone

Zapytanie Ofertowe

na  wykonanie renowacji podłogi drewnianej z parkietu w Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE  zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 € w niniejszym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( art. 4 pkt 8 )

 • ZLECENIODAWCA

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku

ul. Szkolna 1, 44- 341 Skrbeńsko

NIP: 6472507761

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie renowacji podłogi drewnianej z parkietu w 6 salach lekcyjnych i na korytarzu  o łącznych wymiarach : 350 m 2

Planowane roboty obejmują: częściowe cyklinowanie i malowanie całej powierzchni  .

Okres gwarancji: 36 miesięcy,

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.07 2017 r. do dnia 20.08. 2017 roku.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego  w Skrbeńsku do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz.: 14.00 lub przesłać mailem w formie elektronicznej                                      na adres: zspskrbensko@wp.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • OSOBY DO KONTAKTÓW

Jolanta Uherek

Tel. 324727507

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA REMONT DACHU NA NOWEJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRBEŃSKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( art. 4 pkt 8)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku

ul. Szkolna 1, 44- 341 Skrbeńsko

NIP: 6472507761

Tel. FAX : 324727507

e-mail : zspskrbensko@wp.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu dachu o powierzchni około 226,6 m 2 na nowej części budynku szkoły, ul. Szkolna 1, 44- 341 Skrbeńsko.

Planowany zakres robót: rozebranie i wymiana obróbek blacharskich, rozebranie i wymiana istniejącego pokrycia, montaż kantówek , pasa nadrynnowego i styropapy, papy termozgrzewalnej, kominka do pokryć płaskich, obróbka komina , utylizacja odpadów i inne / zainteresowani mają możliwość dokonania oględzin dachu i stosownych pomiarów/.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 25.06. 2018 r. do dnia 22.08. 2018 roku.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w Skrbeńsku do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz.: 14.00 lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: na formularzu ofertowym z kosztorysem , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA I KRYTERIUM OCENY OFERT

 • Tryb postępowania : zapytanie ofertowe

 • Kryterium oceny: dokładny kosztorys, okres udzielonej gwarancji , cena

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 • Osoba do kontaktu

Jolanta Uherek - dyrektor ZSP w Skrbeńsku

Tel. 324727507

zspskrbensko@wp.p

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie www.zspskrbensko.superszkolna.pl do 30.04.2018 r.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:26
Aktualizacja publikacji
Uherek Jolanta 2019-09-11 16:02
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
7
do góry