O szkole

Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku została wybudowana w latach 1902-1903. W grudniu 1903 roku została oddana do użytku. Całkowita powierzchnia szkoły wynosiła 375 m2. W pierwszym roku nauki do szkoły uczęszczało 111 dzieci. Szkoła była dwuklasowa. Pierwszym kierownikiem był absolwent Królewskiego Gimnazjum w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), Maksymilian Leonard Ludwig Schulz urodzony w 1875 r. w Penzig koło Zgorzelca. Oprócz kierownika uczył Otto Zagalla z Bogucic, którego w 1904 roku zastąpił Bruno Gross z Nysy. Nauka odbywała się w języku niemieckim. Dopiero w wyniku powstań Śląskich i plebiscytu od 1922 roku naukę podjęto w języku polskim.

W 1909 roku na placu szkolnym powstało boisko. 7 listopada 1913 roku w budynku szkoły w Skrbeńsku utworzono Rolniczą Szkołę Dokształcającą. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach wieczornych.

W okresie I wojny Światowej ówcześni nauczyciele szkolni byli na przemian powozywani do wojska. W sierpniu 1917 roku z powodu epidemii czerwionki zamknięto szkołę w Gołkowicach, wówczas zdrowe dzieci z Gołkowic chodziły do szkoły w Skrbeńsku. Pierwszym polskim nauczycielem, a zarazem kierownikiem od 5.X.1922 r. został Antoni Tereszkowski pochodzący z województwa lwowskiego. Po roku i 4 miesiącach pracy został przeniesiony do Odry. Jego następcą był Józef Tkocz pochodzacy z Wełnowca koło Katowic. Od września 1924 roku pracę w szkole rozpoczęła Bożena Sobolówna.

W dniu 25.X.1924 roku młodzież szkolna udała się na dworzec do Petrovic, gdzie zatrzymał się pociąg przewożący zwłoki Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii do Polski. Uczniowie oddali w ten sposób hołd pisarzowi.

Od września 1927 roku w budynku szkolnym otwarto ochronkę dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat. Ochroniarką została Maria Arłamowska pochodząca ze Lwowa. Z dniem 11.VIII.1926 roku kierownik szkoły Józef Tkocz został przeniesiony do Jastrzębia Górnego, a na jego miejsce przybył Józef Raczek kierownik szkoły w Połomi. Od 1.XII.1928 roku następuje kolejna zmiana, kierownikem szkoły zostaje Józef Paloc. Jesienią 1929 roku został przeprowadzony remont szkoły. Od 01.XII.1933 roku posadę kierownika szkoły objęła Jarema Sieminowicz pracując w tutejszej szkole do 20.VI 1937 r. Następnie obowiązki kierownika szkoły od 1.VII.1937 r. objął Antoni Radecki.

W okresie II wojny Światowej nauka odbywała się w języku niemieckim. Od czerwca 1940 roku kierownictwo szkoły objął niemiecki nauczyciel Theodor Marger. W czasie wojny w szkole odbywały się przymusowe kursy języka niemieckiego dla mieszkańców nie władających tym językiem. Podczas wojny budynek szkolny w zasadzie nie ucierpiał. 17.III.1945 roku wznowiono naukę, a kierownictwo szkoły objął mieszkaniec Skrbeńska Józef Brzoza.

1 czerwca 1945 roku zgłosiła się do pracy nauczycielka Bożena Wosik, która pracowała w tej szkole również przed wojną. W szkole uczono w sześcioklasowym systemie nauczania. Szóstoklasiści kontynuowali naukę w Zbiorczej Szkole w Gołkowicach.

Od 1954 roku szkoła miała już siedem klas. Dnia 17.XI.1961 roku powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Skrbeńsku. Jego przewodniczącym został kierownik szkoły mgr Józef Brzoza, który zmobilizował społeczeństwo do czynnej pomocy przy rozbudowie szkoły. Prace rozpoczęto w 1962 roku. Nowy budynek szkolny otwarto 19.VII.1964 roku. Szkoła zyskała 5 nowych sal lekcyjnych, świetlicę i kuchnię. W roku szkolnym 1967/68 wprowadzono naukę w klasie ósmej. 13 .XI. 1971 roku zmarł długoletni kierownik szkoły mgr Józef Brzoza, a na jego miejsce powołano nauczyciela mgr. Andrzeja Milejskiego, który 5.VIII.1972 roku tragicznie zginął. Od 12.VIII.1972 roku stanowisko dyrektora szkoły powierzono Aurelii Tomas.

W roku szkolnym 1977/78 przeprowadzono reorganizację szkoły i uczniowie klas V-VIII zostali przeniesieni do SP w Gołkowicach. Na miejscu pozostały klasy I-IV. Po czterech latach protestów społeczeństwa i nauczycieli znowu przywrócono ośmioklasowy system nauczania w SP w Skrbeńsku. Od roku szkolnego 1981/82 do 1986/87 funkcji dyrektora szkoły pełniła mgr Jolanta Surma. Kolejnym dyrektorem szkoły był mgr Sławomir Karasek, który pełnił swą funkcję do sierpnia 1988 r.

Dnia 4.VI.1988 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru szkole. Od roku szkolnego 1988/89 dyrektorem szkoły został mgr inż. Gerard Folwarczny.

Z nowym rokiem szkolnym 1990/91 wprowadzono nauczanie religii w szkole. W czerwcu 1993 roku po raz pierwszy uczniowie klasy III naszej szkoły przebywali na zielonej szkole w Łebie. W 1996 roku powstała w naszej szkole pracownia informatyki - została wyposażona w 7 komputerów i sprzęt, zakupionych z funduszy gminy.

W roku szkolnym 1999/2000 w wyniku reformy oświaty szkoła stała się placówką sześcioklasową, a jej absolwenci uczęszczają do Gimnazjum w Gołkowicach.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto stałą współpracę ze szkołą z Petrovic (Czechy) leżącą po drugiej stronie granicy państwowej. Początkowo rozgrywano pomiędzy naszymi szkołami zawody w tenisie stołowym w kategorii chłopców i dziewcząt. Póżniej w wyniku propozycji naszych sąsiadów zawody poszerzono o skok wzwyż. W wyniku współpracy pomiędzy naszymi szkołami podczas festynu szkolnego w czerwcu 2003r. przeprowadzono zawody w tej dyscyplinie sportu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. W zawodach tych oprócz naszych uczniów uczestniczyli zawodnicy z Petrovic i sekcji lekkoatletycznej "Naprzód Rydułtowy", u których przedtem gościliśmy kilka razy na treningu. Dzięki hojności sponsorów zawody w skoku wzwyż przeprowadziliśmy już na własnym materacu. W wrześniu 2003r. otrzymaliśmy także sprzęt sportowy z "Fundacji Adama i Izabeli Małyszów".

Od 1 września 2009r. funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny, którego dyrektorem została pani mgr Jolanta Uherek.

do góry