Kalendarz

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Od 23 do 31 grudnia  2020r. - zimowa przerwa świąteczna
4-17 styczeń - ferie zimowe
1-6 kwiecień - wiosenna przerwa świąteczna
25 czerwca - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12- 13  listopad 2020r.
4-5 maj
25-27 maj -egzamin ósmoklasisty
4 czerwca

 

do góry