Strona główna/Aktualności/MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”

MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”

7 Maja 2021
MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”

Nasze przedszkole za uczestnictwo w kampani otrzymało  pomoc rzeczową w postaci 1 oczyszczacza powietrza,  który został zakupiony ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

do góry